Archiwa tagu: imiona pochodzenia babilońskiego

Kacper, Melchior i Baltazar

Z okazji dzisiejszego święta mój najnowszy post będzie dotyczył imion trzech króli, których nazywa się też Trzema Mędrcami , Magami, Astrologami. Jak wszyscy wiemy, było ich trzech i nosili imiona Kacper/Kasper, Melchior i Baltazar. Podobno pochodzili ze wschodu (a czasów Chrystusa przez Wschód rozumiano cały obszar na wschód od rzeki Jordanu – a więc Arabię, Babilonię, Persję) i przynieśli ze sobą dary: złoto, kadzidło i mirę.

Kcper/Kasper wywodzi się najprawdopodobniej od  perskiego słowa gizbar „stróż skarbca (skarb­nik)” albo jest skróceniem perskiego imienia Gathaspar  „wspaniały” (albo ‚ten, który dba o swoją cześć‚). Pod wpływem greki ewaluowało do formy Gaspares. Natomiast Rzymianie przejęli je w formię Gasparus. Formą oryginalną tego imienia jest Kasper, forma Kacper powstałą pod wpływem gwary. Występuje również w formach Kaspar i Gaspar.
W Polsce imię to występuje od XIV w., w formach Kasper (1379), Kaspar (1379), Kasfar (1386), Gaspar (1391), Gasper (1459), Gaspar (1391).

Imieniny obchodzi: 6 stycznia, 18 maja, 12 czerwca, 26 września.
Formy obcojęzyczne: łac. Caspar, Gasparus, ang. Gasper, Jasper, Gaspar, Casper, Kasper, fr. Gaspard, hiszp. Gaspar, niem. Kaspar, Kasper, Jasper, wł. Gaspare.

Jeżeli chodzi o liczbę nadań, można powiedzieć, że imię to odniosło wielki sukces, gdyż z imienia ekstremalnie rzadkiego, stał się imieniem bardzo popularnym, o czym świadczą poniższe dane.
Do 1994 roku Kacper został odnotowany 8.576 razy: Do 1920 roku miał 98 nadań; w latach 20tych – 33; w latach 30tych – 45; w latach 40tych – 37; w latach  50tych – 3; w latach 60tych -17; w latach 70tych – 496; w latach 80tych – 4.034; od 1991 do 1994 roku został nadany 3.786 razy.
Do 2001 roku miał 41.549 nadań.
Po 2001 roku jest sytuacja wyglądała następująco: 2002 roku został nadany 10.046 razy (i zajął 3 pozycje na liście najpopularniejszych imion); w 2003 – 11.855 razy; (2); w 2004 – 12.796; w 2005 – 12.512 (2); w 2006 – 12.513 (2); w 2007 – 12.180 (2); w 2008 – 11.611 (2); w 2009 -  10.282 (2); w 2010 – 8.781 (3); w 2011 – .7831 (4); w 2012 – 8.791 (2); w 2013 -
7.573 (2)
Kasper miał 646 nadań: do 1920 – 104; w latach 20tych – 46; w latach 30tych – 46; w latach 40tych – 27; w latach 50tych – 22; w latach 60tych – 5; w latach 70tych – 41; w latach 80tych – 241; od 1991 do 1994 roku został nadany 114 razy.
Kaspar miał dwa nadania: w latach 60tych i 80tych.
Gaspar miał ich 18: 11 w latach 80tych i 7 90tych.

Teraz czas na Melchiora – imię, które najbardziej podoba mi się z tej trójki. :)

Imię Melchior utworzono od hebrajskiego słowa melki-or, które oznacza  „Bóg jest moją światłością”, „król światła”.
W Polskim piśmiennictwie  imię to pojawiło się w 1394 roku i występowało w wielu zapisach, m.in: Melchior (1394), Malcher (1442), Malchiar (1446), Melchiar (1446), Malchior (1450), Melchier (1454), Melchor (1462). A także:  Malchior, Malchier, Melcher,  Malchar,  Malcar. Od imienia tego utworzono nazwiska: Malcher, Malcharek, Melich, Melikiewicz etc.

Imię to posiada kilku patronów: bł. Melchior od św. Augustyna, św. Melchior Grodziecki oraz Melchior Garcia Sampedro.
Imieniny obchodzi 6 stycznia, 28 lipca, 7 września i 7 listopada.

Do 1994 roku został nadany 210 razy: do 1920 roku miał 50 nadań; w latach 20tych – 40; w latach 30tych – 47; w latach 40tych – 21; w latach 50tych – 10; w latach 60tych – 10; w latach 70tych – 15; w ; latach 80tych – 13; od 1991 do 1994 roku został nadany tylko 4 razy.
Natomiast do 2001 roku miał 247 nadań.

Kolej na Baltazara. Nie wiem, dlaczego imię to kojarzy mi się z Barnabą.

Imię Baltazar jest  grecka forma semickiego Belszassar utworzoną od  akadyjskiego/babilońskiego  imienia Bēl-šar-ușur. Bel(Marduk)-balatsu-usur lub  Bel-szar-usur „niech Bel chroni króla „. Warto wspomnieć o tym, że Bel wg wierzeń babilońsko – asyryjskich był przydomkiem bogów, m.in. Enlila i Marduka.

Imię to było popularne wśród władców babil.-perskich z okresie hellenistycznym. W Piśmie Świętym nosi je babil. książe i regent, syn Nabonida, który został przedstawiany w księgach Daniela (5, 2) i Barucha (1, 11-12) jako syn Nebukadnezara II. Imię Baltazar nosił również prorok Daniel (Dn 1, 7) w czasie pobytu na dworze Nebukadnezara II. W czasach chrześcijańskich przylgnęło – nie wiadomo dlaczego – do jednego z magów, którzy przybyli do Betlejem, aby złożyć hołd nowo narodzonemu Dziecięciu Jezus.  To przypisanie imienia dokonało się prawdopodobnie dopiero w w. IX.

U nas imię to znane jest już od XIII wieku, a w XV i XVI wieku było popularne, o czym świadczy duża liczba zapisów – wersji tego imienia. Imię to można spotkać w następujących zapisach: Baltazar (1245; 1421), Baltyzar (1439), Baltyzar (1439), Baltezar (1440), Beltyzar (1479), Baltazer (1483), Baltyzer (1499). Baltazar występował też jako zdrobnienie Balcer , które pierwszy raz zanotowano w 1444 roku, a także Baltazarek.
Od imienia Baltazar  utworzono nazwiska: Balcer, Balcar, Belcar, Balcarek, Balcerowski, Balcerski, Balcerzak. Nazwy miejscowości: Balcarki, Balcarzowice, Balcer, Belcerów, Balcery.
Nosili to imię: Baltazar książę żagański (-1472), Baltazar Opeć (XV/XVI w.), autor jednej z pierwszych drukowanych polskich książek: Żywot Jezu Krysta (wyd. 1522).

Patronem tego imienia jest Baltazar Ravaschieri. A imieniny obchodzi: 6 stycznia, 20 czerwca, 18 września.

Do 1994 roku został nadany tylko 172 razy: do roku 1920 – 33 razy; w latach 20tych – 45; w latach 30tych – 29; w latach 40tych – 25; w latach 50tych – 10; w latach 60tych – 6; w latach 70tych – 13; w latach 80tych – 9; od 1991 do 1994 został nadany tylko 2 razy.
Do 2001 roku miał 211 nadań.

 

Pozdrawiam :)